TKADLČÍK, L. Vyhledávání informací v textových datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78909