VEVERKA, P. Generování procedurálních textur v shaderu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Navrátil, Jan

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79032