NEZVALOVÁ, L. Řešení hry Sokoban pomocí genetických algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Minařík, Miloš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78579