KNYTL, M. Informační moduly komunikující přes Bluetooth [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mičulka, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tříska, Vít

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42756