KEKELY, L. Hardwarová akcelerace operace hledání nejdelšího společného prefixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42813