ŠUŠOVÁ, L. Srovnání metod pro řešení problému obchodního cestujícího [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42543