MURÍN, M. CAD systém pro 2D kreslení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42604