OTÁHAL, J. Lexikální analyzátor pro víceprocesorové počítače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Čermák, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Goldefus, Filip

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34777