KŘESAL, T. Zabezpečovací systém pro domácnost s využitím GSM komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Josef

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34784