VAGNER, O. Automatická tvorba efektu světelného meče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šolony, Marek

Navrhovaná známka

eVSKP id 34871