POLÁCH, O. Webová aplikace pro vyhledání v on-line katalozích knihovnen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šebek, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34601