RUŽIČKA, V. Program pro bezpečnostní kontrolu ikon operačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruttkay, Ladislav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jirák, Ota

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 35070