FLORYČEK, J. Experimenty se snímky sítnice oka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 34744