BLAHETA, D. Internetový portál výzkumné skupiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Ohlídal, Miloš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15067