POSPÍŠIL, J. Porovnání modelů pro dolování dat z databází [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15044