BRÁBNÍK, P. Zabezpečená komunikace v inteligentní domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Tomáš

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 78589