BASEL, M. Analyzátor kvality hovorů VoIP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 79224