SEHNAL, S. Webové rozhraní informačního systému Helios [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 79930