DUDEK, J. Návrhové vzory pro webové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25156