DUDKA, V. Bounded model checking v nástroji Java PathFinder [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Křena, Bohuslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Češka, Milan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25222