SATINSKÝ, T. Interaktivní 3D modelování lidských tkání na základě CT/MR dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kršek, Přemysl

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Štancl, Vít

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25016