HULA, T. Experimenty s rojovou inteligencí (swarm intelligence) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Grulich, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25076