ŠÚSTEK, L. Nástroj pro transformace dokumentů PDF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Martínek, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25002