RYCHNOVSKÝ, M. Získávání znalostí na webu - shlukování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25325