PEČENKA, M. 3D animace postavy v počítačové grafice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Přibyl, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štancl, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 25230