PICEK, R. Scrabble [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Glembek, Ondřej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25022