KUŽELA, M. Inteligentní bojové jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janeček, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25084