STEJSKAL, R. Zjišťování izomorfizmu grafů v databázi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jirák, Ota

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25038