KNOP, P. Systém autonomního řízení závodního autíčka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 78548