MATULA, T. Techniky umělé inteligence pro filtraci nevyžádané pošty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Schwarz, Josef

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79754