SKOWRONEK, O. Anotace obrazu a videa formou hry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78498