DVORSKÝ, R. Detekce útoků na WiFi sítě pomocí získávaní znalostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kačic, Matej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Malinka, Kamil

Navrhovaná známka

eVSKP id 79561