MLČOCH, T. Modular File Scanner for RPM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zelený, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79836