KANICH, O. Fingerprint Damage Simulation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležel, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79498