CAHA, M. Modelem řízený návrh konferenčního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78682