KORANDA, K. Akcelerace šifrování přenosu síťových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Polčák, Libor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kajan, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79259