ŠEVČÍK, M. 3D závodní hra pro platformu Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Láník, Aleš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79593