ZÁŇ, D. Akcelerace částicových rojů PSO pomocí GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Petrlík, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79283