UHLÍŘ, V. Návrh čtyř-rotorového vznášedla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Josef

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79161