ŠALBABA, V. Multiagentní simulační model pro letecké formace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Samek, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78938