ELSÄSSER, T. PERSPECTIVE METHODS OF SEWAGE SLUDGE UTILISATION FOR ENERGY PRODUCTION [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Stehlík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klemeš,, Jiří

Navrhovaná známka

Žaloudík, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 48970