VORLOVÁ, P. Metody analýzy a simulací sociálních sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Samek, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Král, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78619