SVITÁK, J. Rozšíření projektu Jenkins o dynamické workflow [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Letko, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78581