PASÁČEK, V. Segmentace obrazu podle textury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78886