ROZSNYÓ, T. Modular Multiple Liquidity Source Price Streams Aggregator [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Masařík, Karel

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78901