DRASTIL, P. Simulace a vizualizace vodního toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Navrátil, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Přibyl, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79149