MATĚJÍČEK, J. Generátory náhodných čísel pro kryptografii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Henzl, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78414