RAUR, M. Emulátor telefonní ústředny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ščuglík, František

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ráb, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79120