OCELÍK, T. Interpret dynamického programovacího jazyka pro vědecké výpočty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kněžík, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka

eVSKP id 78601