SRNEC, P. Optimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíchal, Petr

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78515